Nataša Popović


Nataša Popović
Šifra: 260169
Prezime i ime: Nataša Popović
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1KAMERNA MUZIKA I2 x 20 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke1KAMERNA MUZIKA I1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster2KAMERNA MUZIKA II2 x 20 x 00 x 0
MAKLAVIRSpecijalisticke2KAMERNA MUZIKA II1 x 11 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije