Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Psihologija 2 studenti i studentkinje će biti osposobljeni da :  koriste znanja iz psihologije stavralaštva i kreativnosti  suštinski razumiju tok stvaralačkog procesa i njegove zakonitosti  unapredjuju ličnu stvaralačku motivaciju i kreativnost  razvijaju sposobnost za lični rast i razvoj kroz dublje razumijevanje ličnih procesa a koji će im omogućiti razvijanje mašte, intuicije i emocionalno razumijevanje kako sebe tako i umjetničkog djela  vrednuju i teorijski interpretiraju umjetničko djelo na osnovu stečenih znanja o psihološkim karakteristikama savremenog muzičkog stvaralaštva  prošire znanja o odnosu psihologije i muzike  prezentuju umjetničko djelo koristeći osnovne elemente istraživačke metode u umjetnosti - studije slučaja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJANA CICOVIĆ-MASLOVAR2x1
4B+1P