METODOLOGIJA NAUČNOG RADA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kada student uspješno završi ovaj ispit, bit će sposoban da: razloži koncept nauke i naučne metodologije; analizira različite metode istraživanja i procijeni njihove prednosti i nedostatke; primijeni pravila za pisanje naučnih radova i demonstrira njihovu primjenu u praksi; samostalno stvori naučni rad.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ2x1
4B