Semestar: 3
ECTS: 16
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Upotrebljava znanja iz osnova sviranja violinskog repertoara tokom realizacije časa. 2. Samostalno nastupa u komunikaciji sa klavirskim saradnikom u toku proba. 3. Usavršava tehniku sviranja violine sa tehnički zahtjevnijim programom. 4. Stiče praksu i rutinu koja je potrebna tokom samostalnog nastupa pred publiko 5. Uviđa razliku između stilova i samostalno analizira svoj pristup u interpretaciji određenog djela. 6. Raspolaže saznanjima o muzici i violinskoj literaturi koja je nastala u XIX vijeku= period romantizma. 7. U komunikaciji sa mentorom analizira i osmišljava plan interpretacije određenog djela (faza bez instrumenta) unakon čega pristupa praktičnoj razradi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUJADIN KRIVOKAPIĆ2x1
1B+1S