ISTORIJA UMJETNOSTI II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1
12B+1S+2P