ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I


Semestar: 6
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Razumije osnovne uloge i strukture savremenih elektroenergetskih sistema na opštem nivou i na nivou elemenata koji čine sistem. 2. Poznaje načina matematičkog modelovanja elemenata elektroenergetskog sistema za potrebe analize normalnog režima rada. 3. Proračuna strujno-naponske prilike u mreži upotrebom direktnih metoda. 4. Proračuna tokove snaga i analizara dobijene rezultate. 5. Razumije pojam ekonomičnog dispečinga i sprovodi proračun optimalnog angažovanja agregata. 6. Razumije ulogu regulacije frekvencije i napona u elektroenergetskim sistemima. 7. Podešava i dimenzioniše naponsko-reaktivne regulacione resurse. 8. Koristi savremena softverska rješenja za analizu elektroenergetskih sistema. 9. Ima sposobnost istraživanja i prezentiranja rezultata sprovedenih analiza.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x4
27B+18S+50P
ZORAN MILJANIĆ2x1
27B+18S+51P
2x1
27B+18S+51P
1x4
27B+18S+50P
ZORAN MILJANIĆ2x1
27B+3S+1P
2x1
27B+3S+1P
.5x3
27B+3S