Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

03.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Popravnog kolokvijuma

25.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati K2

20.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Drugog kolokvijuma

12.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 3

06.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Druge lab. vježbe

20.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin lab. vježbe 1

18.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Rezultati K1

18.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin Prvog kolokvijuma

23.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin pripreme lab. vježbi

18.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Raspored grupa za teorijski dio ispita popravni rok

27.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

NOVI termin nastave

08.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Grupe za teorijski dio ispita

19.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

07.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Termin nadoknade lab. vježbi

04.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

23.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

09.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

02.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

26.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

12.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

05.03.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

26.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I

Vježbe

19.02.2018