Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Konačni rezultati sa predlogom ocjena (nakon popravnog termina)

01.07.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Raspored grupa za teorijski dio ispita popravni rok

27.06.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin Popravnog kolokvijuma

24.05.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

NOVI termin nastave

08.05.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin Drugog kolokvijuma

24.04.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin lab. vježbe 3

22.04.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin Druge lab. vježbe

25.03.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin Prvog kolokvijuma

11.03.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin lab. vježbe 1

11.03.2019


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Grupe za teorijski dio ispita

19.06.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

07.05.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin nadoknade lab. vježbi

04.05.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

23.04.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

09.04.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

02.04.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

26.03.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

12.03.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Termin pripreme lab. vježbi

09.03.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

05.03.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

26.02.2018


Energetika i automatika-Analiza elektroenergetskih sistema I

Vježbe

19.02.2018