RAZVOJ ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR ŠĆEKIĆ1x1
12B+11S+6P
ZORAN MILJANIĆ2x1
12B+11S+6P
1x1
12B+11S+6P