Semestar: 6
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni način funkcionisanja poluprovodničkih komponenti u uređajima (sklopovima) energetske elektronike, 2. Identifikuje svojstva i karakteristike poluprovodničkih prekidačkih komponenti, 3. Razlikuje osnovne tipove energetskih pretvarača (DC/DC, AC/DC, DC/AC, AC/AC) i objasni principe njihovog rada, 4. Analizira uticaj opterećenja i upravljačkih varijabli na rad i karakteristike monofaznih i trofaznih mrežno-komutovanih pretvarača, 5. Analizira osnovne tipove DC/DC pretvarača, 6. Analizira rad monofaznih i trofaznih autonomnih invertora pri različitim upravljačim algoritmima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
27B+18S+15P
1x5
27B+18S
VLADAN VUJIČIĆ3x1
27B+18S+15P
VLADAN VUJIČIĆ3x1
8P
1x1
8P
1x1
8P

Grupne konsultacije u vezi popravnog završnog ispita

Predaja praktikuma

Termin nastave

Prvi ciklus laboratorijskih vježbi

Rezultati ispita u septembarskom roku sa predlogom ocjena

Korigovani rezultati prvog septembarskog roka