Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni način funkcionisanja poluprovodničkih komponenti u uređajima (sklopovima) energetske elektronike, 2. Identifikuje svojstva i karakteristike poluprovodničkih prekidačkih komponenti, 3. Razlikuje osnovne tipove energetskih pretvarača (DC/DC, AC/DC, DC/AC, AC/AC) i objasni principe njihovog rada, 4. Analizira uticaj opterećenja i upravljačkih varijabli na rad i karakteristike monofaznih i trofaznih mrežno-komutovanih pretvarača, 5. Analizira osnovne tipove DC/DC pretvarača, 6. Analizira rad monofaznih i trofaznih autonomnih invertora pri različitim upravljačim algoritmima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN VUJIČIĆ
MIHAILO MICEV

Grupne konsultacije u vezi popravnog završnog ispita

Predaja praktikuma

Termin nastave

Prvi ciklus laboratorijskih vježbi

Rezultati ispita u septembarskom roku sa predlogom ocjena

Korigovani rezultati prvog septembarskog roka