Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati ispita održanog 18.06.2019.

21.06.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati zavrsnog ispita

07.06.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.05.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Drugi ciklus laboratorijski vježbi i predaja praktikuma

26.05.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Termin popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Prvi ciklus laboratorijskih vježbi

24.04.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati kolokvijuma

09.04.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Termin kolokvijuma

01.04.2019


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati ispita održanog 11.09.2018.godine

13.09.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati ispita održanog 28.08.2018.

30.08.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati popravnog završnog ispita

27.06.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati završnog ispita

07.06.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.05.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Termin popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

11.09.2017


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

29.06.2017


Energetika i automatika-Energetska elektronika (ea)

Rezultati završnog ispita iz Energetske elektronike (EA)

21.06.2017