Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Modeluje i analizira efekte diskretizacije signala i njihov uticaj na performanse sistema (AD i DA konvertori); 2. Formira različite vrste modela za diskretne linearne sisteme i pređe sa svakog od tih tipova modela na one druge; 3. Analizira performanse sistema sa različitih aspekata: u ustaljenom stanju, prelazni režim, otklanjanje poremećaja, relativnu stabilnost, robustnost i slično. Pri ovome će moći koristiti različite metode u vremenskom, frekvencijskom i z domenu; 4. Pristupi sintezi regulatora u skladu sa rezultatima dobijenih analizom sistema i u zavisnosti od željenih performansi sistema; 5. Izvrši konkretnu sintezu regulatora koristeći neku od metoda u vremenskom, frekvencijskom i z domenu (Bode, Evans, Nikvist..); 6. Modeluje i simulira sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ
LUKA MARTINOVIĆ

Termin predavanja

Nova objava - 25.03.2020 13:23

Predavanje 2

Predavanje 1

Predavanje 5

Predavanje 4

Predavanje 3