Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje stacionarno magnetno polje, primjenjuje Bio-Savarov i Amperov zakon; Objasni pojave u promjenljivom elektromagnetnom polju, definiše Faradejev zakon elektromagnetske indukcije, definiše i računa sopstvenu i međusobnu induktivnost; Razlikuje materijale u pogledu magnetnih osobina i riješi magnetno kolo; Obrazloži potrebu uvođenja pojma obrtnog vektora, fazora i kompleksnog računa u analizi kola naizmjenične struje; Definiše rezonantni režim, pravilno opisuje induktivno spregnuta kola; Riješi linearno električno kolo naizmjenične struje primjenom elementarnih transformacija, metoda i teorema; Analizira jednostavno trofazno kolo; Koristi osnovnu laboratorijsku opremu (električni izvori, ampermetar, voltmetar, ommetar, digitalni multimetar, generator signala, osciloskop) i mjeri osnovne električne veličine i interpretirati podatke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x2
58B+108P
1x6
58B
MOMČILO RADUNOVIĆ1x6
58B
VESNA RUBEŽIĆ3x1
58B+108P