Obavještenja - Elektrotehnički fakultet


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   08.02.2021
  Rezultati iz Projektovanja en. poluprovodničkih pretvarača
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   26.01.2021
  Rezultati sa predlogom ocjena nakon prvog termina
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   11.01.2021
  Rezultati kolokvijuma održanog 11.01.2020.
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   21.12.2020
  Rezultati kolokvijuma održanog 17-12-2020
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   13.10.2020
  Način izvođenja nastave
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   06.02.2020
  Rezultati sa predlogom ocjena (06.02.2020)
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   21.01.2020
  Rezultati nakon pregleda seminarskih radova (21.01.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   26.12.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   06.12.2019
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   05.02.2019
  Rezultati sa predlogom ocjena
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   11.12.2018
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR -   31.01.2018
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena