MODELOVANJE I DINAMIKA ELEKTRIČNIH MAŠINA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše pojam opšte mašine, 2. Definiše značaj svođenja raznih vrsta električnih mašina na opštu mašinu, 3. Jasno razlikuje prelazne procese u raznim električnim mašinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
9S+1P
1x1
9S+1P
MARTIN ĆALASAN2x1
9S+1P

POSJETA HIDROELEKTRANI PIVA