Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-MODELOVANJE I DINAMIKA ELEKTRIČNIH MAŠINA -   21.11.2019
  POSJETA HIDROELEKTRANI PIVA