Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
12S+1P
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
12S+1P