OPTIMIZACIJA DISTRIBUTIVNIH SISTEMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ2x1
24B+1S+3P
1x1
24B+1S+3P
1x1
24B+1S+3P