ELEKTRIČNA MJERENJA


Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata za mjerenje električnih veličina. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Primijeni različite mjerne metode za mjerenje električnih veličina. Poznaje princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x0
20P
1x0
20P
MAJA LAKIČEVIĆ1x1
30B+17S+42P
1x5
30B+17S
IRENA OROVIĆ2x0
20P
IRENA OROVIĆ2x1
30B+17S+22P