Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRIČNA MJERENJA -   04.11.2021
  Predavanja iz EM (6. nedelja)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRIČNA MJERENJA -   04.11.2021
  Zadaci za vježbu iz EM