Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni princip rada osciloskopa, signal generatora, digitalnog multimetra, jednosmjernog stabilisanog izvora za napajanje i network analyzer-a i koristi pomenute instrumente u procesu mjerenja. - Analizira i izmjeri jednosmjerne karakteristike operacionog pojačavača kao što su naponski offset i ulazna struja polarizacije, kao i disipaciju snage operacionog pojačavača bez opterećenja za različite radne tačke. - Analizira i izmjeri slew-rate, rise-time, fall-time operacionog pojačavača u konfiguraciji jediničnog pojačavača. - Analizira i izmjeri presječnu učestanost i frekventni opseg operacionog pojačavača. - Analizira i izmjeri transkonduktansu, DC strujno pojačanje, izlaznu otpornost i Early-jev napon BJT-a. - Analizira i izmjeri transkonduktansu, napon praga i izlaznu otpornost MOSFET-a. - Analizira temperaturni uticaj na pojedine parametre BJT-a i MOSFET-a, kao i temperaturni uticaj na stabilnost tačke polarizacije u pojačavačkim stepenima sa zajedničkim sorsom i zajedničkim emitorom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG2x1
16B+13S+8P
1x3
16B+13S
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
16B+13S
SARA MILINKOVIĆ1x1
16B+13S+8P
1x3
16B+13S+8P

Termin kolokvijuma

Rezultati drugog septembarskog ispitnog roka

Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka

Termi ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

Rezultati završnog ispita

Parametri modela