Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Septembarski ispitni rok

20.07.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati popravnog završnog ispita

02.07.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati završnog ispita

21.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin konsultacija

07.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati popravnih kolokvijuma

05.06.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Predaja praktikuma

22.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin nastave

17.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Predaja praktikuma za grupe 1 i 2

16.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin popravnog kolokvijuma

13.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Praktikum laboratorijskih vjezbi

13.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati drugog kolokvijuma

13.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Laboratorijske vježbe

09.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin II kolokvijuma

24.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termini II kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

17.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati prvog kolokvijuma

05.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin I kolokvijuma

13.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin I kolokvijuma

07.03.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

REZULTATI ROKA AVGUST-SEPTEMBAR 2018

22.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati prvog popravnog roka avgust 2018

10.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termini popravnih kolokvijuma i završnog ispita iz Mjerenja u elektronici u septembarskom roku

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati popravnog završnog ispita

27.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati završnog ispita

06.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati popravnih kolokvijuma

28.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin završnog ispita

25.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin predaje praktikuma

25.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati drugog kolokvijuma

19.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin II kolokvijuma

04.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Raspored laboratorijskih vježbi

04.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati prvog kolokvijuma

12.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin II kolokvijuma

05.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin I kolokvijuma

22.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

REZULTATI ROKA AVGUST-SEPTEMBAR 2017

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Termin septembarskog ispitnog roka iz Mjerenja u elektronici - 31.08.2017 08:02

31.08.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati popravnog završnog ispita

09.07.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati završnog ispita - 28.06.2017 01:43

28.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Mjerenja u elektronici

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2017