Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Analizira funkcionisanje procesora projektovanog na bazi mikroprogramske kontrolne jedinice, 2. Detaljno opiše i analizira tehniku pipelineovanja upotrebljavanu u cilju poboljšanja performansi računara, 3. Detaljno opiše hijerarhijsku organizaciju memorije i eksloataciju virtuelne i keš memorije u cilju poboljšanja performansi računara, 4. Detaljno analizira funkcionisanje ulazno/izlaznih uredjaja i magistrala, kao i povezivanje i načine komunikacije ulazno/izlaznih uredjaja sa memorijom, procesorom i operativnim sistemom, 5. Definiše pojam paralelnog pocesiranja, 6. Analizira funkcionisanje SIMD i MIMD komjutera, 7. Detaljno analizira funkcionisanje MIMD računara povezanih magistralom i umreženih MIMD računara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ
VESELIN IVANOVIĆ

Konačni rezultati nakon Januarsko-Februarskog ispitnog roka studijske 2023/24 god.

Rezultati nakon usmenih izlaganja tema za seminarske radove

Termini za predaju Seminarskih radova u Januarsko-Februarskom ispitnom roku

KONAČNI raspored izlaganja Seminarskih radova

ECTS katalog za studijsku 2023/24 godinu

Konačni rezultati nakon Januarsko-Februarskog ispitnog roka studijske 2022/23 god.