Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Raspored izlaganja seminarskih radova

20.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Teme za seminarske radove

13.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

ECTS katalog za studijsku 2020/21 godinu

11.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Termin i način izvodjenja nastave u studijskoj 2020/21 godini

11.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Termini za predaju seminarskih radova u Septembarskom ispitnom roku

10.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Rezultati nakon predaje seminarskih radova i ocjene

06.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Termini za predaju seminarskih radova

19.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Rezultati nakon završene nastave

26.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Raspored odbrane seminarskih radova

02.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

ECTS katalog za 2019-2020

19.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Rezultati nakon popravnog roka

05.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Rezultati

22.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Termini predaje seminarskih radova

10.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Raspored odbrane seminarskih radova

04.10.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

ECTS katalog za 2018/2019

20.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Rezultati nakon pregleda seminarskih radova

09.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Termini za predaju seminarskih radova

22.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Predrok za predaju seminarskih radova

12.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Bodovno stanje nakon odbrane seminarskih radova

05.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Azurirani raspored izlaganja seminarskih radova

17.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Raspored izlaganja seminarskih radova

03.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

Teme za seminarske radove

25.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II

ECTS katalog

22.09.2017