Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati nakon popravnog roka

05.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati

22.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Termini predaje seminarskih radova

10.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Raspored odbrane seminarskih radova

04.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

ECTS katalog za 2018/2019

20.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Rezultati nakon pregleda seminarskih radova

09.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Termini za predaju seminarskih radova

22.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Predrok za predaju seminarskih radova

12.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Bodovno stanje nakon odbrane seminarskih radova

05.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Azurirani raspored izlaganja seminarskih radova

17.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Raspored izlaganja seminarskih radova

03.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

Teme za seminarske radove

25.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Organizacija i arhitektura računara II

ECTS katalog

22.09.2017