Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da 1) Savlada upravljanje tabelarnim podacima; 2) Analizira velike količine podataka predstavljenih u tabelama i iste grafički prikazuje; 3) Napravi razliku između dobre i loše prezentacije i stekne dobre navike za izradu prezentacija; 4) Savlada komunikacioni bonton

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x1
81B+12S+6P
2x2
81B+12S
MILAN JOVANOVIĆ2x2
89B+12S
VESNA RUBEŽIĆ

Termin popravnog ispita

Termin ispita i termin odbrane seminarskih radova

Odbrana seminarskih

Drugi domaci i teme za seminarki

Termin popravnog kolokvijuma

Uvid u radove