PROGRAMSKI JEZIK I


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasniti razliku izmedju C i drugih programskih jezika. 2. Nabrojati osnovne C promenljive, operatore i naredbe. 3. Napraviti prosti C program. 4. Napraviti C program koji koristi funkcije. 5. Objasniti razliku izmedju pokazivača i promenljivih. 6. Dati primjer rada sa datotekama u C program. 7. Opisati prednosti dinamičkog alociranja memorije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ2x2
130B
RADOVAN STOJANOVIĆ3x1
130B+22P