Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog ispita

05.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon ispita

28.08.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog ispita

26.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati ispita

17.06.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati ispita

28.05.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

25.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin popravnog kolokvijuma

15.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Predaja drugog domaćeg

11.04.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon kolokvijuma

22.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin kolokvijuma

13.03.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Predaja prvog domaceg zadatka

27.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin predavanja i vježbi

11.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog ispita

05.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

28.08.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati ispita

28.08.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog ispita

26.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati ispita

18.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati ispita

14.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Priprema za ispit

30.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin ispita iz predmeta Programski jezik I (predrok)

14.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Popravni kolokvijum

07.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Treći domaći zadatak

27.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Vježbe

24.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati kolokvijuma

26.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Prvi domaći zadatak

15.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Drugi domaći zadatak

15.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin kolokvijuma

15.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Četvrta nedjelja predavanja

12.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Druga nedjelja predavanja

28.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Treća nedjelja predavanja

28.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Vježbe

28.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin predavanja i vjezbi

19.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom ispitnom roku

06.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin popravke kolokvijuma i ispita

03.09.2017