Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
6S+1P
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
6S+1P

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Rezultati testova tokom nastave sa predlogom ocjena za studente koji su redovno pratili nastavu

Bodovno stanje nakon izrade drugog praktičnog testa

Organizacija nastave tokom decembra mjeseca 2023 godine

Organizacija nastave u terminima 15.11. i 22.11.2023 godine

Termin održavanja teorijskog dijela prvog kolokvijuma

slike - 12.12.2018 18:24

Materijali za praćenje vježbi

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja