Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
19S
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
23S+8P

Rezultati nakon prvog termina završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon termina popravnih kolokvijuma

Bodovno stanje nakon izrade drugog kolokvijuma

Nastava 15.decembra 2021. godine i plan aktivnosti do kraja nastave

Nastava 8. decembra 2021. godine

Nastava 1. decembra 2021. godine

slike - 12.12.2018 18:24

Materijali za praćenje vježbi

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja