ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT


Semestar: 10
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 12+14+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Završni rad (projekat): 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOMATINA1x1
20B+14S+8P
DUŠAN VUKSANOVIĆ1x1
20B+8S+14P
EMA JAŠAROVIĆ -ALIHODŽIĆ1x1
20B+14S+8P
ILIJA LALOŠEVIĆ1x1
20B+14S+8P
IRENA RAJKOVIĆ1x1
20B+14S+8P
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
KATARINA RADEVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
MARIJA BOJOVIĆ1x1
20B+14S+8P
MARIJA MILIKIĆ1x1
20B+14S+8P
NEMANJA MILIĆEVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
NEVENA MAŠANOVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
NIKOLA BAJOVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
NIKOLINA SEKULOVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
RIFAT ALIHODŽIĆ1x1
20B+14S+8P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1.4x1
20B+14S+8P
SANJA SAVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
SANJA SEKULOVIĆ1.4x1
20B+14S+8P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ1x1
20B+14S+8P
SVETISLAV POPOVIĆ1x1
20B+8S+14P
SVETLANA PEROVIĆ1x1
20B+14S+8P
VELJKO RADULOVIĆ1x1
20B+14S+8P
VLADIMIR BOJKOVIĆ1x1
20B+14S+8P