TEORIJA KNJIŽ. 2-VERSIFIKACIJA I KNJ.PRAGMATIKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše osnovne osobine književnih rodova, vrsta i žanrova. 2. Prepozna i klasifikuje književni tekst prema rodu, vrsti i obliku; 3. Prepozna stilske figure u tekstu i objasni njihovu funkciju; 4. Analizira i samostalno interpretira književni tekst, uz uočavanje njegovih temeljnih stilskih i strukturnih obilježja; 5. Razvija sposobnost samostalnog napredovanja kroz realizaciju samostalnih zadataka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA LABUDOVIĆ2x1
34B+5P
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ2x1
34B+5P

Nova objava - 22.04.2021 21:52

Nova objava - 20.04.2021 12:18

Nova objava - 16.04.2021 09:03

Nova objava - 13.04.2021 09:46

Nova objava - 09.04.2021 09:00

Nova objava - 05.04.2021 18:59