SAVR.CRNOGORSKI J.6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
9B+3S+4P
MIODARKA TEPAVČEVIĆ2x1
13B+6S+7P