Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja Studenti će: • ovladati znanjima o crnogorskim narodnim govorima, kao i o svim štokavskim govorima i svim dijalektima sa prostora srednjojužnoslovenskog dijasistema, • biti osposobljeni da opišu jezičke osobine štokavskog, kajkavskoga, čakavskoga i torlačkog narječja i prepoznaju tekstove napisane na sva četiri narječja, • poznavati osnovne tehnike istraživanja dijalekta na terenu, prikupljanja i obrade podataka i samostalno zaključivati. • identificirati i analizirati ulogu i značaj dijalekata, • učestvovati u istraživačkim projektima u oblasti dijalektologije i srodnih disciplina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
15B+1S+14P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
15B+1S+14P

Dijalektologija

Dijalektologija

Dijalektologija

Dijalektologija / prezentacije 21.04.2022 00:22

Dijalektologija predavanje

Dijalektologija / predavanje

Nova objava - 26.05.2020 11:30

Nova objava - 19.05.2020 17:19

Nova objava - 12.05.2020 17:45

Nova objava - 05.05.2020 17:25

Nova objava - 05.05.2020 16:37

Nova objava - 27.04.2020 14:53