Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -usavrši vještine govora, slušanja, čitanja i pisanja engleskog jezika- nivo B2.1 - unaprijedi upotrebu gramatičkih struktura engleskog jezika - nivo B2.1 - aktivno komunicira na engleskom jeziku na nivou B2.1 - samostalno prezentuje i argumentuje stavove na engleskom jeziku (B2.1)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ2x1
27B+1P

Engleski II, promjena termina popravnog završnog ispita

Engleski jezik 2 (predavanja), Zoom meeting, May 20

Engleski jezik II VJEZBE - 15.05.2020 09:34

Engleski jezik II VJEZBE - 06.05.2020 21:15

Engleski jezik 2 (predavanja), Zoom meeting, May 6

Engleski jezik 2 (predavanja), Zoom meeting, April 29