MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: Pravilno analizira prostu rečenicu u francuskom jeziku. Pravilno koristi prostu rečenicu u francuskom jeziku. Prepoznaje i pravilno određuje mjesto jezgra rečenice odnosno osnovnih sintagmi (imeničke i glagolske) kao i pomoćnih sintagmi (predložne i pridjevske) u prostoj rečenici. Istakne pojedine djelove u rečenici u govoru i u pisanju. Prepozna i pravilno koristi modalitete (deklarativni, interogativni, eksklamativni i imperativni) kao i forme rečenice (afirmacija, negacija, aktiv, pasiv i proniminal). Pravilno koristi glagolska vremena, načine i stanja u skladu sa modalitetom i formom proste rečenice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ANĐELIĆ