MORFOSINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: Analizira detaljno strukturu proste rečenice, oblike i funkcije pojedinih djelova proste rečenice. Pravilno upotrebljava imeničku grupu u pisanom i govornom jeziku. Poznaje pravila upotrebe determinanata. Pravilno odredi mjesto pridjeva u imeničkoj sintagmi. Utvrđuje mjesto pridjeva na osnovu semantičkih, sintaksičkih i prozodijskih kriterijuma. Pravilno upotrebljava glagolsku grupu i njena proširenja. Razvija glagolsku grupu pomoću imeničke i predložne grupe, priloga, aspekatskih i modalnih perifraza, kao i atributa. Izazi pravilno ideju vremena, mjesta, pripadnosti, pomoću odgovarajućih predloga. Pravilno koristi priloge u pisanju i govoru. Razumije kriterijume pomoću kojih se određuje mjesto priloga u rečenici. Pravilno koristi sve vrste zamjenica u deklarativnom, interogativnom i imperativnom modalitetu kao i u svim formama proste rečenice (afirmacija, negacija, aktiv, pasiv i pronominal). Poznaje i pravilno primjenjuje više ličnih zamjenica u svim modalitetima i u svim formama proste rečenice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ANĐELIĆ