ENGLESKA KNJIŽEVNOST V


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će biti u mogućnosti da: - opišu društveno-istorijska obilježja viktorijanskog doba kao kontekst književnog stvaralaštva toga vremena - navedu osnovne karakteristike romana, poezije i drame viktorijanskog doba - navedu najznačajnije autore viktorijanske poezije, drame i romana - prepoznaju najznačajnija kanonska djela viktorijanske književnosti - prepoznaju u nasumično odabranim odlomcima viktorijanskih književnih djela elemente karakteristične za poetiku viktorijanske književnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ

Rezultati - Engleska književnost 5 - prvi termin avgustovskog roka