ENGLESKA KNJIŽEVNOST VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa studenti će biti u mogućnosti da: - opišu društveno-istorijska obilježja britanskog društva 20. vijeka kao kontekst književnog stvaralaštva toga vremena - navedu i na tekstu prepoznaju osnovne karakteristike modernog englekog romana - navedu najznačajnije autore britanskog modernizma i opišu njihov život i djelo - prepoznaju i analiziraju najznačajnija kanonska djela engleske književnosti 20. vijeka - razlikuju i upoređuju djela modernizma i postmodernizma

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KRIVOKAPIĆ