SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA ŠPADIJER1x1
2S+3P
JASMINA ANĐELIĆ1x1
2S+3P