PREVOD EK. TEKST. NA ENGL. I TEH. U PR.


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Prepozna i pravilno koristi temeljne pojmove iz područja ekonomije . 2. Ovlada osnovnom terminologijom Evropske unije, sa posebnim naglaskom na ekonomske termine 3. Pravilno koristi terminologiju u oblasti pisanja projekata u oblasti ekonomije i zaštite životne sredine. 4. Koristi terminologiju vezanu za oblast turizma u prevođenju tekstova sa crnogorskog na engleski jezika.. 5. Koristi terminologiju u oblastima makroekonomije, BDPa- inflacije, tržišta rada i bankarskog i finansijskog sektora u prevođenju tekstova sa crnogorskog na engleski jezik. 6. Samostalno kreira glosar iz oblasti ekonomije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ2x1
5B
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
5B