Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći: 1. da vladaju tehnikama memorije, analize i sinteze 2. da pamte govore bez bilježenja 3. da ovladaju tehnikama bilježenja 4. da prevode govore sa engleskog na crnogorski u trajanju do 3 minuta 5. da prevode govore sa crnogorskog na engleski u trajanju do 3 minuta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ2x1
5B
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ4x1
5B