Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
10B
IGOR LAKIĆ2x1
10B