Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student ima razvijenu vještinu konsekutivnog prevođenja (kraćih cjelina bez bilješki i govora do 4 minuta uz pomoć bilješki).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
7B
VESNA BULATOVIĆ2x1
7B