METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 5++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će moći da objasni pojam nauke i naučne metode; opiše metode istraživanja; primijeni upustva naučnih časopisa i pravila pisanja naučnih radova prilikom pisanju naučnog rada i samostalno napiše naučni rad.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KRIVOKAPIĆ5x1
8S