STAROSLOVENSKI JEZIK 1-PRAVOPIS I FONETIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Након положеног испита студент је у могућности да: чита, граматички анализира, преводи старословенске споменике писане ћирилицом; препознаје бројну вриједност слова. Уз познавање глагољских слова, да чита најстарију словенску азбуку глагољицу, и транслитерише глагољицу у ћирилицу. 2. Препознаје различите особености словенских језика (српског, руског, бугарског, западнословнеких језика) као дијалекатске наносе у оквиру најстаријег књижевног језика Словена – старословенског језика. 3. Препознаје најраније одлике редакција словенских књижевних језика које су настале на основи старословенског језика (српску, руску, бугарску, хрватску редакцију), са посебним акцентом на српској редакцији, те особеностима српске редакције у односу на старословенски. 4. Стицањем знања о особеностима глагољског и ћирилског правописа, у оквиру старословенског језика, студент је оспособљен да те особености препознаје, евидентира, описује у оквиру српског истоијскојезичког насљеђа, које се наслања на старословенско. 5. Посматра језик у историјском оквиру, пореди словенску и српску писменост са старом писменошћу других језичких грана и народа, те стиче ширу културолошку слику.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA GAZDIĆ2x1
39B+6P
JELICA STOJANOVIĆ2x1
39B+6P

Nova objava - 21.12.2020 21:40

Nova objava - 01.12.2020 17:53

Предавање из Старословенског језика

Линк за вјежбе из Старословенског језика

Линк за вјежбе из Старословенског језика

Предавање из Старословенског језика

Предавање из Старословенског језика