SAVREMENI SRPSKI JEZIK1-STANDARDIZACIJA I PRAVOPIS


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ŠUBARIĆ2x1
19B+14P
3x1
19B+14P