SRPSKA NARODNA KNJIŽ. I JUŽNOSLOVENSKI KONTEKST


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ
RADOJE FEMIĆ2x1
1S+24P

Predavanje iz predmeta Srpska narodna književnost i južnoslovenski kontekst

Predavanje iz predmeta Srpska narodna književnost i južnoslovenski kontekst

Линк за вјежбе - 17.12.2020 19:32

Nova objava - 13.12.2020 14:28

Predavanje iz predmeta Srpska narodna književnost i južnoslovenski kontekst

Линк за вјежбе - 03.12.2020 18:29

Spisak tema za seminarske radove - 14.10.2018 21:47

Teme za proseminarske radove - 30.10.2017 01:15