SRPSKA NARODNA KNJIŽ. I JUŽNOSLOVENSKI KONTEKST


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ
RADOJE FEMIĆ2x1
1S+24P