SAVREMENI SRPSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA S PRAK.RADOM


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
4B+2S+2P
DRAGA BOJOVIĆ2x1
4B+2S+2P