SAVREMENI SRPSKI JEZIK 6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODARKA TEPAVČEVIĆ
MILENA BURIĆ