LEKSIKOLOGIJA I LEKSIKOGRAFIJA SRPSKOG JEZIKA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGA BOJOVIĆ2x1
4B
2x1
4B