SRPSKA KNJIŽ. PRVE POLOVINE XX V.I JUŽN. KONTEKST


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUKIĆEVIĆ JANKOVIĆ
RADOJE FEMIĆ2x1
2B+4S+1P